Vytinti gaminiai

"Mažai vytintos dešrelės"
"Medžiotojų" dešrelės
"Naminė" dešra
Visi gaminiai gali būti suvakumuoti kaip parodyta pavyzdyje