Virtos-rūkytos
dešros

"Česnakinė"
"Grill" dešrelės
"Medžiotojų" dešrelės
"Pajūrio" dešra
"Servelatas"
"Česnakinė"
Visi gaminiai gali būti suvakumuoti kaip parodyta pavyzdyje