Virtos dešrelės

"Pieniškos virtos dešrelės"
"Kiaulenos sardelės"
Visi gaminiai gali būti suvakumuoti kaip parodyta pavyzdyje