Virtos dešros

"Arbatinė"
"Lietuviška"
"Daktariška"
"Kaimiška kepeninė"
"Kepeninė"
"Panerio"
"Sostinės"
Visi gaminiai gali būti suvakumuoti kaip parodyta pavyzdyje